історія села

Історія села сягає сивої давнини. Назва його невивчена, хоча легенда донесла до наших днів, як у часи турецького поневолення, селяни знемагали від рабської праці на гнобителя пана Недобу, мовляв звідси і походить назва села Недобоївці.
 
"Отчому краю щиро бажаю
в мирі і злагоді жити.
Кращого краю у світі немає,
як же його не любити?!".
      Село Недобоївці Хотинського району знаходиться в центральній частині району на віддалі 14 км від м. Хотина та 50 км від м. Чернівців. Площа населеного пункту становить 877,2 га. Та межує із селами: Владична, Чепоноси, Рукшин, Долиняни, Ставчани. На території сільської ради розміщені і функціонують:
- Недобоївська загальноосвітня школа 1-111 ступеня Недобоївської сільської ради по вул.. Кобилянська, яка була побудована в 1910році з послідуючими добудовами в 1924р..1957р..1963р..1972р. Другий корпус школи розміщений по вул.. Головна 36-а, який було переведено 1989році в приміщення бувшої сільської ради побудованої в 1972 році. Починаючи із 1945 -   1952рр.  по даним архіву      загальноосвітньої школи  села    директором школи    був Шатровський  Анатолій  Вікторович  .  в   1 952-1957рр. директором школи була  Мельникова  Варвара  Григорівна  .  в   1957-1960 рр.- Галанджіанц Олена   Якимівна . в  1960 - 1963рр. - Нетреба Вадим Михайлович, в  І96З-І972 Главіцкий   Іван Артемович. в 1972-2006 Томін Григорій Петрович із 2006 по даний час Пайлик Василь Іванович.
-Дитячий навчальний заклад - який розмішений по вул. Козацька  і був побудова ний в 1980 році. До 1980 року були дитячі ясла  для дітей колгоспників. В 1980 році по 1993 рік завідуюча дитячої установи була  Вакарюк Марія Прокопівна . в 1993-2002 рік - Фріюк Галина Дмитрівна. 2002-2003 рік Легун Зоя Іванівна. 2003- поданий час  Палій Ольга Василівна .
- сільська лікарська амбулаторія, яка була побудована в 1960 році розмішена по вул. Головна 45 . Завідуючою медичним пунктом в 1944 - 1940 рр. були Дмитренко Євгена Василівна . в 1946 – 1982 . Дмитренко Андрій Іванович . в 1982-1983р.р. - Вишиван Олег Іванович . в 1983р.- Петрашишина Людмила Олександрівна. в І983-1986р.р.- Вовківський Іван Григорович , в 1986-1988р.р. -Куделько Галина Миколаївна . в 1988-1993 р.р.- Дирда Валерій Йосипович . із І993р - Колісник Вадим Васильович .
- сільський будинок культури, який був побудований в 1989 році і розміщений по вул. Головна 28-а . Перший сільський будинок культури був побудований молоддю села в 1949 році , який функціонував  до 1989 року. Завідуючим сільським будинком був в 1949-1955 р.р, - Семенко Микола , із І955-1959р.р.- Тодосійчук Василь Іванович, в 1959-1961 Балук  Василь Іванович, в 1961 -1963р.р.- Апельбойм Клава Михайлівна ,1963-1970р.р.- Пендус Марія Борисівна. І970-1978р.р.-.Лаба Дмитро Іванович. 1978-1979р. р,- Гайдеєк Василь Антонович. 1979-2001р.р. -Голяндіна Людмила Михайлівна .2001-2010 р. Щербатий Віктор Васильович. 2010 поданий час Щербатий Григорій Васильович.
- сільська рада . яка була побудована в 1989 році і розміщена по вул. Головна 28-а. Перша сільська рада на території села була побудована в 1940 і функціонувала до 1949 року в господарстві жителя села Сарахмана Василя Івановича . Першим сільським головою був Тодосійчук Йосип Петрович в 1940-191 рік. В 1941-1944 р.р. на території панувала румунська влада. Із 1944-1948 р.р. сільським головою був - Савчук Антон Васильович .  1948-195 І р.р.-
Головатий____________ . 1951 -1952р.р. Савчук Антон Васильович . 1952 -1962.р.-
Вакарюк Марія Прокопівна.1962-1965р.р.-Тодосійчук Василь Дмитрович. 1965-1967р.р.-Балук  Василь Іванович. 1967-1969р.р.- Конська Любов Степанівна. 1969-1971р.р.- Щербатий Іван Дмитрович. 1971 -1978р.р.- Вакарюк Марія Прокопівна. І978-1980р.р.- Лакустяк Іван Онуфрійович. І980-198І р.р.-Щербатий Іван Дмитрович . 198І -1992р.р.- Давня Марія Олександрівна. 1992-2003р.р.- Гайдеєк Григорій Антонович. 2004-2005 рік Сорокін Микола Ілліч. 2005 по даний час Мигалатюк Анатолій Васильович.
-Товариство з обмеженою відповідальністю << Буковина >>. Голова товариства Требик Микола Володимирович. Перший колгосп  « Червона Буковина >> на території села був створений в І946-1950р.р. голова колгоспу був Палій Михайло Арівонович. В 1948- 1950р.р. на території села був заснований ще один колгосп «Н.К .Крупської « - голова- Куделько Іван Андрійович. В 1950-1959р.р. колгосп << Червона Буковина >> голова -Рашківський Тимофій Іванович. В  1959-1962р.р. колгосп « Червона Буковина»
Голова - Легун Василь Юхимович. В 1962 - 1965.р. колгосп «Радянська Буковина >> голова - Стельмах Лідія Захарівна . В 1965-1969.р. Стельмах Дмитро Ілліч. В 1969-1973р.р. - Ворончіхін Павло Леонідович .В 1973 – 1976 Щегольський Петро Леонідович. В 1973 Ярчук Михайло Олексійович. В 1976-1978р.р.- Палій Михайло Прокопович. В І978-І980р.р.- Стратійчук Василь Іванович. В 198І -1985р.р.- Пономар Володимир Миколайович. В 1985-І996р.р. Гайдеєк Василь Антонович.
Село Недобоївці є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - сільським населеним пунктом, в межах якого громада здійснює місцеве самоврядування і який має органи місцевого самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
На території села  Недобоївці    здійснюється   місцеве самоврядування   в повному  обсязі,  який   передбачено  Конституцією  України   та  Законом   ..Про місцеве   самоврядування   в   Україні",   згідно   з   інтересами   мешканців   села. історичними та місцевими традиціями.
Історія села Недобоївці сягає в глибину століть до княжої доби  про що свідчать розкопки стародавнього феодального замку розташованого в урочищі « Галич  с.Недобоївці. Сама назва, урочище << Галич >> та легенди які дійшли до нашого часу свідчать про те, що територія нинішнього села входила до складу   Галицько-Волинського князівства  часів Князя Данила Галицького .
Із занепадом королівства Данила Галицького територія нашого села та Хотинського краю підпадає під вплив молдавської держави . Про що свідчить перша згадка про наше село, яка знаходиться в Кишинівському державному  архіві за 1572 рік, а саме грамота пана Недоби. Тому за основу береться саме ця дата заснування села Недобоївці. Назва села є незмінною  і походить від прізвище  Недоба - власника земельних володінь, на яких посилилися перші жителі . Тривалий час це поселення було   дуже малим -- налічувало до десяти дворів . Навіть у 1771 році мало лише 28 хат .Протягом майже 300 -х років Н едобоївці переходили від одного поміщика до іншого. В грамотах за 1629р, 1630,  1632рр.. зазначено що  села було власністю поміщика М.Катарджі та інших.